Betonarme Yapı Güçlendirme

Betonarme yapı güçlendirme, taşıyıcı elemanlarda kesit yetersizliği ve zayıflığı nedeniyle oluşturulan yapısal güçlendirme projesi kapsamında, zayıf perde duvarlarının temelden çatıya veya taşıyıcı kolon sisteminin belli bir kısmında yapılan kesit yenileme oluşturma imalatıdır. Montalama, eski taşıyıcı elemana epoksi kimyasallar kullanılarak sabitlenen nervürlü inşaat demirleri, projede belirtilmiş donatılara bağlanıp kalıp kurulup beton dökme imalatıdır.

Taşıyıcı sistemler; özağırlık, ilave ağırlıklar, hareketli yükler, deprem ve rüzgar etkileri, sıcaklık değişmeleri, çarpma, infilak, dış ortamın etkileri ve yaşlanma, yangın, yorulma gibi etkilere maruz kalabilirler. Yapılarda onarım ve güçlendirmeyi gerektiren en önemli olay depremlerin yapılardaki etkileridir. Deprem nedeniyle ortaya çıkan bir başka onarım ve güçlendirme gereği ise bugünün depreme dayanıklı yapım kurallarından önce yapılmış eski yapıların kullanılmasının süregelmesinden kaynaklanmaktadır.

Görünüş veya kullanım bakımından hasar görmüş bir yapıda veya birkaç yapı elemanında hasardan önceki durumuna getirmek için yapılan çalışma ve değişikliklere onarım denir. Tarihi ve kültürel değeri olan bir yapının onarımında önemli olan bir mirasın korunmasıdır ve onarım bedeli düşünülmez.
Bir yapının yük taşıma kapasitesini, rijitliğini, düktilitesini, stabilitesini veya bunlardan bazılarını hasardan önceki veya mevcut durumunun üzerine çıkarmak amacıyla yapılan değişikliktir. Onarım, hasar görmüş yapıda; güçlendirme ise her yapıda yapılabilir. Onarımın hasar görmüş bir yapıda yapılmasına karşn, güçlendirme için yapının hasar görmüş olması gerekmez.

Görülüyor ki onarımda amaç yapının önceki durumunu geri getirmektir. Bu kullanım bakımından olabileceği gibi mukavemet gibi mekanik karakteristikler bakımından da olabilir. Güçlendirme de ise amaç yapının mukavemet ve benzeri karakteristiklerini önceki düzeyin üzerine çıkarmaktadır.